Jag med min B.C. Rich gitarr

© Mats Nilsson, 2003, 2004