ATT BESTÄLLA SKIVOR!

SKIVA KONTANT AV MIG POSTGIRO POSTFÖRSKOTT
SLIP, POP 50 kr 80 kr 110 kr
MODERN TECHNOLOGY 50 kr 80 kr 110 kr
TUBULAR RACE 50 kr 80 kr 110 kr
Dammsugarrock 50 kr 80 kr 110 kr

Från det första bandet jag spelade i: den gamla synden Borrmaskinen kan jag erbjuda dig en vinylsingel Dammsugarrock, inspelad 1987. Stilen är punk och jag har två kartonger kvar av dem. Naturligtvis nya och ospelade, men tillverkade 1987 som sagt. Priset ser du i tabellen.

Postgiropris inkluderar porto, emballage och leverans. För större order, till ett annat land eller frågor kan du maila mig via protokollet på sidan E-post.

PostgiroblankettBetala

Om du beställer på postgiro fyller du i blanketten så här:

1. I vänstra fältet Övriga meddelanden, skriv: vilken skiva och hur många exemplar du vill beställa. Skriv också om du vill ha skivan signerad eller inte. Också om du vill ha en personlig hälsning eller inte. 1. In the left field "Övriga meddelanden" write: which discs and how many of each you like to order. And if you like to have the records signed or unsigned as well as a personal greeting in the signing or not.

2. I första högra fältet Till postgirokonto, skriv: 154 55 12-4.

3. I det andra högra fältet Betalningsmottagare, skriv: Mats Nilsson.

4. I det tredje högra fältet Avsändare, skriv; ditt namn och din adress.

5. I det fjärde högra fältet Svenska kronor och Öre: räkna ut summan och skriv ned den. 5. In the fourth right field "Svenska kronor and Öre": calculate the sum and write it down.

6. Betala på bank, post, internet eller till mig personligen!

Så snart jag fått pengarna skickar jag skivorna. Tack för beställningen!